رمانرمان اجتماعیرمان ایرانیرمان عاشقانه

دانلود رمان قرار نبود

در خدمت شما هستیم با رمان بسیار پرطرفدار و جذاب رمان قرار نبود  امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه همراه رمان پلاس باشید.

ﺻﺪای آﻫﻨﮓ آﻧﺸﺮﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮم داﺷﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ .دﺳﺘﻢ رو از ز ﻳﺮ ﭘﺘﻮ ﺑﻴﺮون آوردم و روی ﻋﺴﻠﻲ ﻛﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﻛﺸﻴﺪم. ﺻﺪا ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ داﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺼﺒ ﻲ ﺗﺮ ﻣ ﻲ ﺷﺪم .ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺳﺘﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻴﻢ .ﭼﻨﮕﺶ زدم وﻛﺸﻴﺪﻣﺶ زﻳﺮ ﭘﺘﻮ.ﻳﻜﻲ از ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﻪ زور ﺑﺎز ﻛﺮدم و دﻛﻤﻪ ﻗﻄﻊ ﺻﺪا رو زدم .ﺻﺪا ﺧﻔﻪ ﺷﺪ.

دانلود رمان قرار نبود

ﻧﻤﻲ دوﻧﻢ ﭼﺮا آﻫﻨﮕﻲ رو ﻛﻪ اﻳﻨﻘﺪر دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮا ی آﻻرم ﮔﻮﺷﻴﻢ. دﻳﮕﻪ داﺷﺘﻢ از ا ﻳﻦ آﻫﻨﮓ ﻣﺘﻨﻔﺮ می ﺷﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ .ﻟﻌﻨﺘﻲ !ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﻲ ﻳﻮﻣﺪ دﻳﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ داﺷﺘﻢ ﭼﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدم و ﺗﺎزه دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻮ دم. اﻳﻦ ﭼﻪ ﻗﺮار ﻛﻮﻓﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم؟ اﻧﮕﺎر ﻣﺮض داﺷﺘﻢ !ﺑﺎ ﻏﺮ ﻏﺮ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﻛﺶ و ﻗﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻢ دادم .ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ در و دﻳﻮار ﺑﻨﻔﺶ اﺗﺎق اﻓﺘﺎد .

ﻫﻤﻪ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ دﻳﻮار ی ﺑﻨﻔﺶ ﭘﻮﺷﻴ ﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻬﻢ آراﻣﺶ ﻣ ﻲ داد .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻟﻲ ﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺧﻮرده ﭼﻴﭙﺲ ﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ از دﻳﺸﺐ ﻛﻒ اﺗﺎق ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎ ﻳﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ….

قسمتی از محتوای رمان قرار نبود

بعد از خوردن ناهار نیلی جون و سوره میز و جمع کردن و نذاشتن من دست به سیاه و سفید بزنم. وقتی هم که اصرار کردم، دست منو گرفت توی یکی از دستاش، دست آرتان و هم گرفت توی اون دستش و راه افتاد سمت اتاق آرتان. نمی دونستم قصدش چیه. در اتاق آرتان و باز کرد. ما دوتا رو هل داد توی اتاق و در حالی که در اتاق و می بست گفت:


برای دانلود این رمان بسیار زیبا از لینک دانلود زیر استفاده کنید :

دانلود رمان قرار نبود با لینک مستقیم

رمان های مشابه :

دانلود رمان در همسایگی گودزیلا
دانلود رمان عروس استاد
رمان دختر حاج آقا

دانلود رمان عاشقی بعد از فراموشی نوشته طاهره نیرومند
دانلود رمان زندگی آذر نوشته طاهره نیرومند
دانلود رمان زمستان داغ نوشته اسما کرمی پور
دانلود رمان دردی بنام عشق نوشته الهام کامیاب
دانلود رمان زندگی سیگاری نوشته مرجان فریدی

کانال تلگرامی ما عضویت در کانال تلگرامی ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا